• Godziny otwarcia

  Godziny otwarciaX

  Poniedziałek06:30 - 21:45

  Wtorek06:30 - 21:45

  Środa06:30 - 21:45

  Czwartek06:30 - 21:45

  Piątek06:30 - 21:45

  Sobota07:00 - 21:45

  Niedziela07:00 - 21:45

 • 12 281-39-65
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny – obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
W OBIEKTACH ADMINISTRATORA DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.
  z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice. Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@infrastruktura.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 28 11 661.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl
 3. W związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora) dane osobowe przetwarzane będą w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia. 
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora, w tym dostawcy usług IT, obsługa prawna, usługi IOD, usług konsultingowych,  itp.

       6. Mają Państwo:

– prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie

podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;

– prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO);

– prawo do usunięcia lub anonimizacji danych osobowych;

– prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

        7.Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

       8.Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. 

       9. Nie stosuje się profilowania.

 

 

(C) Wodociągi Niepołomice