• Godziny otwarcia

  Godziny otwarciaX

  Poniedziałek06:30 - 21:45

  Wtorek06:30 - 21:45

  Środa06:30 - 21:45

  Czwartek06:30 - 21:45

  Piątek06:30 - 21:45

  Sobota07:00 - 21:45

  Niedziela07:00 - 21:45

 • 12 281-39-65
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MONITORING WIZYJNY

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest spółka „Wodociągi Niepołomice” z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, e-mail: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: biuro@personal-data.pl

Dane będą przetwarzane w celach: zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w szczególności bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, pracowników i ochrona mienia.

Informujemy, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu oraz do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.
 3. Odbiorcami są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Administrator nie przewiduje profilowania.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z art. 22/2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

(C) Wodociągi Niepołomice